Školní pomůcky

Dvoudenní seminář v Terezíně

ZŠ Benešova Třebíč vzdělává své žáky osmých a devátých tříd v oblasti poznávání historie holocaustu formou zážitku střídavě každý rok návštěvou táborů Osvětim a Terezín. Nyní navštívilo 38 žáků Terezín, kde důkladně poznali prostředí a prostřednictvím workshopů si rozšířili znalosti o šoa.

Díky získaným dotacím na dopravu a vstupy či výukové programy si tak žáci hradili pouze stravu a nocleh, čímž naše škola umožňuje takové vzdělávání nejširšímu počtu zájemců.