Školní pomůcky

Středověká Třebíč Dnes - projektové vyučování 7. tříd

Pedagogové Mikoláš, Witkovská, Bauer a Syrový po oba dny pracovali s žáky sedmých tříd na poznávání Třebíče.

První den si sedmáci prošli třebíčské památky - Baziliku, věž, synagogu a židovský hřbitov, kde při výkladu průvodcú získávali vědomosti, které pak druhý den přetavili v modely a prezentace na různá témata.

Výuka sice neprobíhala podle rozvrhu, ale byla jistě přínosem pro vědomí mladých obyvatel města.

Pavel Mikoláš, vedoucí projektu