Školní pomůcky

Vedení školy

ředitel školy

Mgr. Jan Vaněk

info@zsbenesova.cz

nar.3.12.1984 v Třebíči                                            
absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě obor tělesná výchova - technická výchova
ICT koordinátor

učí na škole Benešova od roku 2008

 

statutární zástupce ředitele

Bc. Lenka Stejskalová

stejskalova@zsbenesova.cz
nar. 20.10.1964 v Třebíči                                         
absolvent Pedagogické fakulty MU Brno Speciální pedagogika pro učitele
koordinátor ŠVP

učí na škole Benešova od roku 1990
 

 
   

Technické zázemí školy

ekonomka
Jana Nováková

asistentka ředitele školy
Jitka Pantůčková 

knihovnice
Julie Palánová

 

 

 Pedagogický sbor

Antecká Jana, Mgr. M - F - ČaSP 

Bauer Miroslava, Mgr. Čj - Ov

Čiháčková Kateřina, Mgr Aj, koordinátor ŠVP

Dobšínská Simona, Mgr. Vv 

Formanová Michaela, Mgr. 1.-5. roč.

Fraňková Dana, Mgr. Čj – Ov, preventista

Hájková Dáša, Mgr. 1.-5. roč. 

Hluchá Andrea, Bc. Tv

Horká Radka, Mgr. 1.-5. roč., spec. pedagog

Chlachulová Soňa, Mgr. Čj – Rj, výchovný poradce

Janíková Ivana, Ing. Aj – M

Kafoněk Vít, Bc. Aj

Kaňková Jana, Mgr. Př - CH

Kolbábková Jitka, Mgr. 1.-5. roč.

Kopečný Tomáš, Mgr. Tv – Z – Ikt

Králová Lenka, Mgr. 1.-5. roč.

Kuthan David, Mgr. 1.-5. roč.

Lampertová Drahomíra, Mgr. M – Z

Lászlová Martina, Mgr. 1.-5. roč.

Matějková Marcela, Mgr. 1.-5.roč., koordinátor ŠVP

Matoušková Jana, Mgr. M - Př

Mičková Martina, Mgr. Aj - Nj

Mikoláš Pavel, Mgr. D – Tv

Ondrák Miroslav, Mgr. F - ČaSP

Ondráková Věra, Mgr. 1.-5. roč.

Poulová Radka, Mgr. 1.-5. roč.

Syrový Ondřej, Mgr. D - Z

Šelepová Hana, Mgr. Aj – Rj

Štěpnička Ondřej, Mgr. 1.-5. roč.

Venhodová Helena, PaedDr. 1.-5. roč.

Venhodová Renata, Mgr. 1.-5. roč.

Vomelová Dita, Mgr. 1.-5. roč., spec. pedagog

Witkovská Lenka, Mgr. M – Z

Zahrádková Simona, Bc. Nj - Aj

Zeibertová Lenka, Mgr. 1.-5. roč.

 

Asistenti pedagoga

Nováčková Petra, Bc.

Řezáč Petr

Sedláková Irena

Sýkorová Vladimíra

Špačková Veronika

Zahrádková Petra DiS.

 

Školní družina a školní klub

Adamová Jarmila, vychovatelka

Doláková Lada, vychovatelka

Martinů Jana, ved. vychovatelka

Slatinská Martina, DiS., vychovatelka

Šrámková Jarmila, vychovatelka

Toufarová Alena, vychovatelka

Treterová Alena, vychovatelka

Vetchá Petra, vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci

Kristofčák Karol, školník - správce hřiště

Pavluková Hana, informace

Doležalová Pavla, uklízečka

Matoušková Jana, uklízečka

Mutlová Lenka, uklízečka

Šustrová Věra, uklízečka

 

Školní jídelna

Vrbková Jitka, vedoucí školní jídelny

Cieslarová Milada,  administrativní pracovnice

Bastlová Viera, vedoucí kuchařka

Bartesová Jaroslava, pracovník provozu

Václavková Kateřina, samostatná kuchařka

Dvořáčková Hana, pracovník provozu

Procházková Vlastimila, pracovník provozu

Šabacká Zdeňka, samostatná kuchařka