Školní pomůcky

Program celoživotního učení Comenius

Grantová smlouva č.: COM-BP-2011-007

Partnerská škola: Rosenvangskolen, Aarhus, Dánsko

Název programu: Vzájemně se poznáváme

 

Program výměnných pobytů byl spolufinancován z fondů Kraje Vysočina.
Evidenční číslo žádosti pro rok 2012: ID PR00259.0002,čj. KUJI 21734/2012
Evidenční číslo žádosti pro rok 2013: ID PR00549.0001,čj. KUJI 3633/2013  

 

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Naše škola je součástí tohoto projektu.

V rámci projektu Comenius – Partnerství škol se již uskutečnily následující aktivity:

  • 12.3 – 17. 3. 2012 Návštěva učitelů z Rosenvangskolen v ZŠ Třebíč – výuka dánského jazyka.

Dvojice dánských učitelů seznámila v průběhu 20 vyučovacích hodin skupinu českých dětí se základy dánského jazyka. V průběhu kurzu se děti mohly naučit základní slovní zásobu týkající se počtů, jídla, dopravy, nakupování. Naučili se i základní konverzační fráze a v závěru kurzu se jim podařilo zrealizovat malou dramatizaci dánské pohádky Princezna na hrášku. Tuto dramatizaci poté předvedly i na školní akademii konané v měsíci červnu.

  • 5.6 – 16. 6. 2012 Pobyt žáků (23) ZŠ Třebíč, Benešova 585 a pedagogů (3) v Arhusu, DK.

Dánští partneři pro děti připravili zajímavý program v duchu názvu projektu „Vzájemně se poznáváme“. Děti měly možnost strávit dva dny v kempu, kde se věnovaly nejrůznějším hrám a outdorovým aktivitám, ve škole se účastnily dílniček zaměřených na step a tanec, ale také na výrobu a skladování elektrické energie, což je významné téma nejen pro dánskou a naši společnost, ale i pro celý svět. Na toto téma naváže, mimo jiné, i program v České republice. Poznaly Arhus – druhé největší dánské město -, kde měly možnost navštívit i jeho největší muzeum umění Aros. Během dvoudenního zájezdu do Kodaně – hlavního města Dánska – navštívily nejvýznamnější místa tohoto města a dostaly možnost si odpočinout a odreagovat se v místním zábavním parku Tivoli. Na zpáteční cestě z Kodaně děti navštívily muzeum H. C. Andersena – jednoho z nejvýznamnějších dánských autorů. Poslední den pobytu patřil návštěvě známému zábavnímu parku Legoland. Lego je jedna z nejznámějších dánských firem a její produkty jsou známé po celém světě, včetně České republiky.

Pobyt byl oběma stranami celkově hodnocen jako velice úspěšný a přínosný.

  • 27.3 – 31. 3. 2012 Návštěva učitelů z naší školy v Rosenvangskolen – výuka českého jazyka.

Dvojice českých učitelů – Mgr. Kateřina Čiháčková a Bc. Vít Kafoněk  - seznámila v průběhu 20 vyučovacích hodin skupinu dánských dětí se základy českého jazyka. V průběhu kurzu se děti mohly naučit základní slovní zásobu týkající se počtů, jídla, dopravy, nakupování. Naučily se i základní konverzační fráze a v závěru společně zazpívaly píseň z muzikálu Balada pro banditu, viz přiložené fotografie a videa.

  • 11.9. – 20.9. 2012 Pobyt žáků (20) a pedagogů Rosenvangskolen (2) v Třebíči

Pro naše dánské kamarády jsme připravili pestrý program v duchu názvu našeho projektu „Vzájemně se poznáváme“.  
První den jejich pobytu zde byl zasvěcen poznávání naší školy a našeho města.

 

Poté jsme se odebrali na společný pobyt v kempu Řásná, kde jsme se věnovali outdoorovým aktivitám. Počasí nám bohužel moc nepřálo. Na cestě tam měli Dánové možnost si prohlédnout malebné město Telč.  

    

Po noci strávené v kempu jsme dalšího dne odjeli do Jihlavy, kde jsme společně navštívili Jihlavské katakomby a poté se věnovali nákupům v místním obchodním centru.

   

Čtvrtý den pobytu byl zasvěcen společným aktivitám ve škole a odpoledne pak kultuře. V brněnském divadle jsme shlédli představení baletu Pták Ohnivák.

 

Sobota patřila Brnu a Moravskému krasu.


Po neděli, strávené v rodinách, jsme se vydali poznávat naše kořeny do hlavního města Rakouska, Vídně.
    


Výroba a uchování energie byly tématem dalšího dne, stráveného v Třebíči a jejím okolí.  Návštěvy teplárny TTS, Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany vydaly za mnoho hodin fyziky.
       

Poslední dva dny společného pobytu byly věnovány Praze a poznávání nejvýznamnějších kulturních památek tohoto města.

30.10 – 2. 11. 2012 Návštěva učitelů z Rosenvangskolen v ZŠ Třebíč – výuka dánského jazyka.
Druhou návštěvou dvojice dánských učitelů Larse a Christiny začalo druhé kolo výměnných pobytů v rámci programu Comenius. Stejně jako minulý rok měli žáci osmého ročníku možnost se hravou a zábavnou formou seznámit se základy dánského jazyka.

 

22.5.2013 – 28.5.2013  Nová skupina Dánských žáků přijíždí na výměnný pobyt v Třebíči. Začíná druhé kolo výměnných pobytů.

Díky dočasnému uzavření dánských škol byl pobyt dánských žáků u nás uskutečněn v náhradním termínu a doba jeho trvání byla z organizačních důvodů zkrácena. O to intenzivnější byl program, který jsme pro naše dánské přátele připravili.

Kromě jiného jsme společně navštívili leteckou základnu NATO v Náměšti nad Oslavou a shlédli operní představení v Janáčkově divadle v Brně. Navštívili jsme Punkevní jeskyně a lanové centrum v Brně. Absolvovali jsme návštěvu Vídně a Prahy a v rámci výtvarných dílniček namalovali památeční hrnečky.

30.10 – 2. 11. 2012 Návštěva učitelů z Rosenvangskolen v ZŠ Třebíč – výuka dánského jazyka.
Druhou návštěvou dvojice dánských učitelů Larse a Christiny začalo druhé kolo výměnných pobytů v rámci programu Comenius. Stejně jako minulý rok měli žáci osmého ročníku možnost se hravou a zábavnou formou seznámit se základy dánského jazyka.

22.5.2013 – 28.5.2013  Nová skupina Dánských žáků přijíždí na výměnný pobyt v Třebíči. Začíná druhé kolo výměnných pobytů.

Díky dočasnému uzavření dánských škol byl pobyt dánských žáků u nás uskutečněn v náhradním termínu a doba jeho trvání byla z organizačních důvodů zkrácena. O to intenzivnější byl program, který jsme pro naše dánské přátele připravili.

Kromě jiného jsme společně navštívili leteckou základnu NATO v Náměšti nad Oslavou a shlédli operní představení v Janáčkově divadle v Brně. Navštívili jsme Punkevní jeskyně a lanové centrum v Brně. Absolvovali jsme návštěvu Vídně a Prahy a v rámci výtvarných dílniček namalovali památeční hrnečky.

25.2 – 28. 2. 2012 Návštěva učitelů z naší školy v Rosenvangskolen – výuka českého jazyka.

Dvojice českých učitelů – Mgr. Kateřina Čiháčková a Bc. Vít Kafoněk bohatší o zkušenosti z minulého roku seznámila v průběhu 20 vyučovacích hodin skupinu dánských dětí se základy českého jazyka. V průběhu kurzu se děti mohly naučit základní slovní zásobu týkající se počtů, jídla, dopravy, nakupování. Naučily se i základní konverzační fráze a v závěru společně zazpívaly píseň z muzikálu Balada pro banditu.

12.6.2013 – 21.6.2013  Pobyt žáků (22) ZŠ Třebíč, Benešova 585 a pedagogů (2) v Arhusu, DK.

Tento výměnný pobyt byl zakončením dvouleté série aktivit prováděných v rámci programu Comenius. Dánští partneři pro děti opět připravili velmi zajímavý program v duchu názvu projektu „Vzájemně se poznáváme“. Program se velice podobal tomu loňskému a děti si jej opravdu užily. Měly možnost strávit dva dny v kempu, kde se věnovaly nejrůznějším hrám a outdorovým aktivitám, ve škole se účastnily dílniček na výrobu a skladování elektrické energie, což je významné téma nejen pro dánskou a naši společnost, ale i pro celý svět. Poznaly Arhus – druhé největší dánské město -, kde měly možnost navštívit i jeho největší muzeum umění Aros. Během dvoudenního zájezdu do Kodaně – hlavního města Dánska – navštívily nejvýznamnější místa tohoto města a dostaly možnost si odpočinout a odreagovat se v místním zábavním parku Tivoli. Na zpáteční cestě z Kodaně děti navštívily muzeum H. C. Andersena – jednoho z nejvýznamnějších dánských autorů. Poslední den pobytu patřil návštěvě známému zábavnímu parku Legoland. Lego je jedna z nejznámějších dánských firem a její produkty jsou známé po celém světě, včetně České republiky.

Pobyt byl oběma stranami celkově hodnocen jako velice úspěšný a přínosný.