Školní pomůcky

Žákovský senát

Žákovský senát v novém!

Rok se s rokem sešel a my tu máme další školní rok plný nabitého programu a novinek. První a zároveň největší novinka se udála na naší škole hned prvního září 2016, kdy nám do rozhlasu popřál úspěšný školní rok 2016/2017 nový pan ředitel Mgr. Jan Vaněk spolu s novou paní zástupkyní Bc. Lenkou Stejskalovou. I my jim přejeme úspěšný pracovní rok plný úspěchů!

 S novým vedením se setkal i náš Žákovský senát. Po dlouhých a úspěšných letech ho svěřila paní učitelka Mgr. Dana Fraňková do rukou nastupujícímu panuučiteli Mgr. Tomáši Kopečnému a paní učitelce Bc. Andree Hluché, kteří od nového roku učí na naší škole Tělesnou výchovu. Přivítali jsme mezi námi zástupce pátých tříd a zvolili si novou předsedkyni z 9.C SabinuLászlovou a místopředsedu z 9.C Tobiáše Dvorského. Senát odstartoval svoji činnost hned prvním zasedáním, kde se rozhodlo o uskutečnění prvních akcína škole. Mezi ně patřilavolba nového zvířete na adopci ze ZOO Jihlava a sběr starého papíru pro malého Kubíka. Uskuteční se výtvarná soutěž o ztvárnění nového loga Atletiky a v únoru proběhne celoškolní akce Modrý den. Po celý rok budou zástupci 7.B dohlížet na budky plné zrní pro ptáky z okolí a nově se zavede nástěnka Žákovského senátu s informacemi o připravovaných akcích. Myslíme si, že tento rok bude plný příjemných změn a velkých zážitků nejen pro nás, ale i pro všechny pracovníky školy!

   Sabina Lászlová9.C

ŽÁKOVSKÝ SENÁT ZÁKLADNÍ ŠKOLY

TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

TŘÍDA

ZÁSTUPCE TŘÍDY

ZÁSTUPCE TŘÍDY

5.A

Barbora Řepková

David Dvořák

5.B

Eliška Dostálová

David Paseka

5.C

Karolína Kuthanová

Josef Dlouhý

6.A

Lucie Fialová

Aneta Walterová

6.B

Jakub Dlapka

Tomáš Burian

6.C

Erik Eis

Kamila Holubová

7.A

Eliška Pavlíčková

Patrik Sýkora

7.B

Viktorie Fialová

Tomáš Sochor

7.C

Klára Saturková

Adriana Čechová

8.A

Natálie Zvěřinová

Adéla Kučerová

8.C

Viola Sedláčková

Darja Hallangová

9.A

Jakub Hobl

Vilém Obršlík

9.B

Martin Hanák

Barbora Ferfecká

Marie Průžová

9.C

Sabina Lászlová

předsedkyně, zástupce školy ve SP Třebíč

Tobiáš Dvorský